Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Be Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, Latvijos teisės aktais nenustatyta papildomų formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl teisės pasirinkimo.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Latvijos teisėje nenumatyta galimybė nustatyti taikytiną teisę teisme bylos nagrinėjimo metu.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.