Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Be numatytųjų Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 1 dalyje, jokių papildomų formalių reikalavimų susitarimui dėl teisės pasirinkimo nėra.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Rumunijos teisę sutuoktiniai taip pat gali nurodyti santuokos nutraukimui taikytiną teisę po kreipimosi į teismą, tačiau ne vėliau nei pirmojo teismo posėdžio, į kurį sutuoktiniai oficialiai pakviesti, dieną.

Atitinkami Civilinio kodekso tekstai pateikiami toliau:

2598 straipsnis

Susitarimo dėl taikytinos teisės pasirinkimo data

1) Susitarimas dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės pasirinkimo gali būti sudarytas arba pakeistas ne vėliau kaip iki tos dienos, kai į kompetentingą instituciją kreipiamasi dėl santuokos nutraukimo.

2) Tačiau teismas į sutuoktinių susitarimą gali atsižvelgti ne vėliau kaip iki pirmojo posėdžio, į kurį šalys buvo oficialiai pakviestos.

2599 straipsnis

Susitarimo dėl taikytinos teisės pasirinkimo forma

Susitarimas dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės pasirinkimo turi būti sudaromas raštu, jį pasirašo sutuoktiniai ir nurodo datą.

Paskutinis naujinimas: 12/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.