Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Ispanijos teisės aktuose nustatyti papildomi formalūs susitarimų dėl taikytinos teisės reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis, t. y. taikytinos teisės pasirinkimas turi būti įformintas arba autentišku notarinės formos dokumentu (dalyvaujant notarui), arba „documento auténtico“ (autentišku dokumentu – dokumentu, kuriame data ir šalių parašai nekelia abejonių, net jei jis nėra notarinės formos).

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Ispanijos teisę sutuoktiniai negali nustatyti taikytinos teisės bylos nagrinėjimo teisme metu.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.