Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Spānijas tiesību akti paredz papildu formālas prasības attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 2.–4. punktu, proti, piemērojamo tiesību aktu izvēle jāveic vai un ar publisku aktu (ar notāra apliecinājumu), vai ar "documento auténtico" (autentisku dokumentu – dokumentu, kura datums un pušu paraksti ir nepārprotami, pat ja šim dokumentam nav notariāla akta forma).

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem laulātie nevar norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā tiesā.

Lapa atjaunināta: 11/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.