Divorzju u separazzjoni legali

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

L-Artikolu 7 minn (2) sa (4) – Ir-rekwiżiti formali applikabbli għall-ftehimiet dwar l-għażla tal-liġi applikabbli

Il-leġiżlazzjoni Belġjana ma tistipula l-ebda rekwiżit formali speċifiku għall-ftehimiet dwar l-għażla tad-dritt applikabbli skont l-Artikolu 7(2) sa (4) tar-Regolament (UE) Nru 1259/2010.

L-Artikolu 5 (3) – Il-possibbiltà tal-għażla tal-liġi applikabbli matul il-proċedimenti

Fir-rigward tar-regoli tal-għażla tad-dritt applikabbli, it-tielet paragrafu tal-Artikolu 55, § 2, tal-Kodiċi Belġjan tad-Dritt Internazzjonali Privat (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) jistipula li l-għażla trid tkun espressa mal-ewwel dehra (l-Att dwar il-Kodiċi tad-Dritt Internazzjonali Privat tas-16 ta' Lulju 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge tas-27 ta' Lulju 2004, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru 2004).

L-aħħar aġġornament: 28/02/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.