Divorzju u separazzjoni legali

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Wara dikjarazzjoni mill-Greċja dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni Ewropea, fid-Deċiżjoni tagħha tas-27.1.2014 (ĠU L 23, p. 41), ikkonfermat il-parteċipazzjoni tal-Greċja fil-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni ġudizzjarja, li hija stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1259/2010 ("Ruma III").

Skont id-Deċiżjoni ta' hawn fuq, ir-Regolament (UE) Nru 1259/2010 beda japplika fil-Greċja mid-29 ta' Lulju 2015.


L-Artikolu 7 minn (2) sa (4) – Ir-rekwiżiti formali applikabbli għall-ftehimiet dwar l-għażla tal-liġi applikabbli

Fil-liġi Griega ma hemm l-ebda dispożizzjoni nazzjonali speċifika li tikkonċerna r-rekwiżiti formali li japplikaw għall-ftehimiet dwar l-għażla tal-liġi applikabbli skont l-Artikolu 7(2) sa (4) tar-Regolament (UE) Nru 1259/2010.

L-Artikolu 5 (3) – Il-possibbiltà tal-għażla tal-liġi applikabbli matul il-proċedimenti

Fil-liġi Griega ma hemm l-ebda dispożizzjoni nazzjonali speċifika li tikkonċerna l-possibilità tal-għażla tal-liġi applikabbli skont l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nru 1259/2010.

L-aħħar aġġornament: 01/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.