Divorzju u separazzjoni legali

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

L-Artikolu 7 minn (2) sa (4) – Ir-rekwiżiti formali applikabbli għall-ftehimiet dwar l-għażla tal-liġi applikabbli

Id-dritt nazzjonali Litwan ma jistabbilixxix rekwiżiti formali addizzjonali għal ftehimiet dwar il-liġi applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni legali.

L-Artikolu 5 (3) – Il-possibbiltà tal-għażla tal-liġi applikabbli matul il-proċedimenti

Id-dritt nazzjonali Litwan ma jipprevedix il-possibbiltà ta’ għażla tal-liġi applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni legali quddiem il-qorti matul il-proċedimenti.

L-aħħar aġġornament: 13/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.