Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

De Oostenrijkse wetgeving bevat geen aanvullende vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Naar Oostenrijks recht (artikel 11, lid 3, IPRG) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke recht kiezen, ook tijdens de gerechtelijke procedure, op voorwaarde dat deze keuze uitdrukkelijk wordt gemaakt en niet door impliciete handelingen.

Laatste update: 16/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.