Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

De Belgische wetgeving bevat geen specifieke vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Met betrekking tot de voorschriften voor de keuze van het toepasselijke recht bepaalt artikel 55, §2, derde lid, van het Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht dat de keuze bij de eerste verschijning moet worden uitgedrukt (Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli 2004, B.S. van 27 juli 2004, in werking getreden op 1 oktober 2004).

Laatste update: 28/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.