Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Naar Duits recht (artikel 46e, lid 1, EGBGB) moet een rechtskeuzeovereenkomst overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 worden vastgelegd in een notariële akte. Artikel 127a van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Naar Duits recht (artikel 46e, lid 2, EGBGB) kunnen echtgenoten overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010 het toepasselijke recht kiezen totdat de mondelinge behandeling in eerste aanleg is afgesloten.

Laatste update: 14/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.