Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Naar aanleiding van een mededeling daarover van de Helleense Republiek bevestigde de Europese Commissie bij besluit van 27 januari 2014 de deelneming van Griekenland aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, waarin Verordening (EU) nr. 1259/2010 ("Rome III") voorziet.

Het genoemde besluit bepaalt dat Verordening (EU) nr. 1259/2010 van toepassing is op Griekenland met ingang van 29 juli 2015.


Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

In de Griekse rechtsorde zijn er geen specifieke nationale bepalingen over vormvoorschriften voor rechtskeuzeovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 7, leden 2 tot met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

In de Griekse rechtsorde zijn er geen specifieke nationale bepalingen die voorzien in de mogelijkheid om het toepasselijke recht te bepalen overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Laatste update: 01/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.