Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Er gelden voor rechtskeuzeovereenkomsten geen andere vormvoorschriften dan die van artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

De echtgenoten kunnen uiterlijk tijdens de voorbereidingsfase van het proces het toepasselijke recht kiezen, binnen de door het gerecht vastgestelde termijn.

Laatste update: 03/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.