Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

In het Letse recht zijn geen andere bijkomende vormvereisten vastgesteld voor rechtskeuzeovereenkomsten dan die welke zijn bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Het Letse recht voorziet niet in de mogelijkheid om in de loop van de procedure een rechtskeuze uit te oefenen ten overstaan van de rechter.

Laatste update: 21/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.