Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Het Litouwse nationale recht bevat geen bijkomende vormvoorschriften voor overeenkomsten over het op echtscheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijke recht.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Het Litouwse nationale recht voorziet niet in de mogelijkheid om het op echtscheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijke recht aan te wijzen in de loop van de procedure voor de rechter.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.