Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

De Spaanse wetgeving voorziet in aanvullende vormvoorschriften voor rechtskeuzeovereenkomsten overeenkomstig artikel 7, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU) nr. 1259/2010, namelijk: de rechtskeuze wordt vastgelegd in een authentieke akte (voor een notaris) of in een "authentiek document" (een document waarvan de datum en de door de partijen geplaatste handtekeningen ondubbelzinnig zijn, ook al heeft het document niet de vorm van een notariële akte).

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Overeenkomstig de Spaanse wetgeving kunnen de echtgenoten het toepasselijke recht in de loop van de procedure voor de rechter bepalen.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.