Divorț și separare legală

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația austriacă nu prevede condiții de formă suplimentare pentru încheierea unui acord privind desemnarea legii aplicabile în temeiul articolului 7 alineatele (2) — (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Dreptul austriac [articolul 11 alineatul (3) din IPRG] prevede că soții pot desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 și în fața instanței judecătorești pe parcursul procedurii, cu condiția ca alegerea să fie exercitată în mod explicit și nu doar prin comportament tacit.

Ultima actualizare: 16/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.