Divorț și separare legală

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația belgiană nu prevede condiții formale specifice în ceea ce privește acordurile de desemnare a legii aplicabile în temeiul articolului 7 alineatele (2) – (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În ceea ce privește normele referitoare la desemnarea legii aplicabile, articolul 55 alineatul (2) al treilea paragraf din Codul belgian de drept internațional privat (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) prevede că desemnarea se face la prima înfățișare (Legea privind Codul de drept internațional din 16 iulie 2004, publicată în Monitorul belgian la 27 iulie 2004 și intrată în vigoare la 1 octombrie 2004).

Ultima actualizare: 28/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.