Divorț și separare legală

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

În conformitate cu articolul 641 alineatele (2) și (3) din Legea privind dreptul familiei, soții pot încheia un acord privind legea aplicabilă divorțului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului, prezentându-se personal pentru a semna un act notarial autentificat. Începerea unei proceduri de divorț în fața unei instanțe poate înlocui actul notarial autentificat.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În conformitate cu articolul 641 alineatul (4) din Legea privind dreptul familiei, soții pot încheia un acord și îl pot modifica în orice moment până la acceptarea unei cereri de divorț de către un notar sau, în cadrul unei proceduri judiciare, până la încheierea procedurii preliminare sau până la expirarea termenului de depunere a cererilor în cadrul procedurii scrise.

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.