Divorț și separare legală

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Regulamentul impune trei condiții formale pentru valabilitatea acordului prin care se optează pentru legea aplicabilă: actul trebuie să fie redactat în scris și să fie datat și semnat de părți.

În regulament se specifică posibilitatea ca statele să prevadă condiții formale suplimentare și modul în care acestea se aplică în funcție de situația soților.

Dreptul francez nu prevede nicio dispoziție privind condițiile formale impuse pentru validitatea unui acord prin care se optează pentru legea aplicabilă în materie de divorț sau de separare legală. Franța nu a făcut deci declarația prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (a).

Prin urmare, soții au libertatea de a se adresa, dacă doresc, oricărui profesionist în domeniul dreptului care să le ofere informații utile.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Acordul prin care soții desemnează legea aplicabilă în cazul divorțului sau a separării legale poate fi încheiat și modificat în orice moment, însă cel târziu până în momentul sesizării instanței.

Cu toate acestea, dacă legea forului prevede astfel, legea aplicabilă poate fi desemnată de către soți și în fața instanței, în cursul procedurii [articolul 5 alineatele (2) și (3)].

Această posibilitate nu este prevăzută în mod expres în dreptul francez, de aceea Franța nu a făcut declarația prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (b).

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.