Divorț și separare legală

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația germană [articolul 46 litera (e) alineatul (1) din EGBGB] prevede că acordurile privind desemnarea legii aplicabile în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) — (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 trebuie înregistrate la notar. Articolul 127 litera (a) din Codul civil se aplică mutatis mutandis.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația germană [articolul 46 litera (e) alineatul (2) din EGBGB] prevede că soții pot desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 până la încheierea audierii în primă instanță.

Ultima actualizare: 14/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.