Divorț și separare legală

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

În urma notificării din partea Greciei cu privire la această chestiune, Comisia Europeană, în decizia sa din 27.1.2014 (JO L 23, p. 41), confirmă participarea Greciei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 (denumit în continuare „Regulamentul Roma III”).

În conformitate cu decizia menționată mai sus, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică în Grecia începând cu data de 29 iulie 2015.


Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

În dreptul elen nu există condiții formale suplimentare pentru acordurile privind desemnarea legislației aplicabile, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În dreptul elen nu există posibilitatea de a desemna legea aplicabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Ultima actualizare: 01/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.