Divorț și separare legală

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația letonă nu prevede alte condiții de formă față de cele menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 pentru acordurile prin care se exprimă opțiunea în materie de lege aplicabilă.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

Legislația letonă nu prevede posibilitatea ca legea aplicabilă să fie aleasă în fața instanței, după inițierea procedurii.

Ultima actualizare: 27/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.