Divorț și separare legală

România

Conținut furnizat de
România

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Nu există condiții de formă suplimentare pentru încheierea acordurilor privind desemnarea legii în afara celor de la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010.

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În temeiul legislației române, soții pot desemna legea aplicabilă divorțului și după ce instanța a fost sesizată, dar nu mai târziu de data primei ședințe de judecată la care soții au fost citați legal.

Reproducem mai jos textele relevante din Codul civil.

Art. 2598.

Data convenției de alegere a legii aplicabile

(1) Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului se poate încheia sau modifica cel mai târziu până la data sesizării autorității competente să pronunțe divorțul.

(2) Cu toate acestea, instanța judecătorească poate să ia act de acordul soților cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate.

Art. 2599.

Forma convenției de alegere a legii aplicabile

Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului trebuie încheiată în scris, semnată și datată de soți.

Ultima actualizare: 12/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.