Divorț și separare legală

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 7 alineatele (2) și (4) – Condițiile formale pe care trebuie să le îndeplinească acordurile privind desemnarea legii aplicabile

Legislația spaniolă prevede condiții formale suplimentare pentru acordurile privind desemnarea legii aplicabile în conformitate cu articolul 7 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 1259/2010, și anume: desemnarea legii aplicabile trebuie să fie făcută prin încheierea unui act autentic cu forță executorie (în fața unui notar public) sau a unui „document autentic” (un document datat și semnat de către părți în mod neechivoc, chiar dacă nu are forma unui instrument notarial).

Articolul 5 alineatul (3) - Posibilitatea de a desemna legea aplicabilă pe parcursul procedurii

În conformitate cu legislația spaniolă, soții nu pot desemna legea aplicabilă în fața instanței în cadrul procedurii.

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.