Divorț și separare legală

Informații furnizate de statele membre cu privire la Regulamentul nr. 1259/2010

Informații generale

Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, prin adoptarea de măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă cu implicaţii transfrontaliere. În acelaşi timp, creşterea mobilităţii cetăţenilor pe piaţa internă impune un grad mai ridicat de flexibilitate şi de securitate juridică.

Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp (denumit Regulamentul Roma III) oferă cetăţenilor soluţii corespunzătoare în materie de securitate juridică, previzibilitate şi flexibilitate, protejează partenerii mai vulnerabili pe parcursul procedurilor de divorţ şi împiedică fenomenul căutării unei instanţe mai favorabile. Regulamentul ajută, de asemenea, la evitarea procedurilor complicate, lungi şi dureroase.

Mai exact, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 permite cuplurilor internaţionale să convină în prealabil asupra legislaţiei care li s-ar aplica în caz de divorţ sau de separare de drept, atât timp cât legislaţia convenită este cea a statului membru cu care au o legătură mai strânsă. Atunci când cuplul respectiv nu reuşeşte să ajungă la un acord în această privinţă, judecătorii pot utiliza o soluţie comună pentru a stabili ţara a cărei legislaţie se aplică.

Totuşi, acest regulament nu se aplică următoarelor aspecte: capacitatea juridică a persoanelor fizice; existenţa, validitatea sau recunoaşterea unei căsătorii; anularea căsătoriei; numele soţilor; efectele patrimoniale ale căsătoriei; răspunderea părintească; obligaţia de întreţinere, trusturile şi succesiunile. De asemenea, acesta nu afectează aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti.

Regulamentul este un instrument de punere în aplicare a unei cooperări consolidate între statele membre participante. Cooperarea consolidată permite unui grup de cel puţin nouă state membre să pună în aplicare măsuri într-unul din domeniile prevăzute în tratate, în cadrul competenţelor neexclusive ale Uniunii. În conformitate cu articolul 331 din TFUE, statele membre neparticipante îşi păstrează dreptul de a se alătura cooperării consolidate instituite.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului.

Cooperare Consolidată

La 12 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/405/UE de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept între Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România şi Slovenia. În consecinţă, cele 14 state membre participante au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1259/2010, care a intrat în vigoare la 21 iunie 2012.

La 21 noiembrie 2012, Comisia a adoptat Decizia 2012/714/UE de confirmare a participării Lituaniei la cooperarea consolidată în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept. Decizia respectivă prevede că Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică Lituaniei de la 22 mai 2014.

La 27 ianuarie 2014, Comisia a adoptat Decizia 2014/39/UE de confirmare a participării Greciei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Această decizie prevede faptul că Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică Greciei începând cu 29 iulie 2015.

La 10 august 2016, Comisia a adoptat Decizia (UE) 2016/1366 de confirmare a participării Estoniei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Decizia respectivă prevede că Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 se aplică Estoniei de la 11 februarie 2018

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)

Ultima actualizare: 09/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.