Rozvod a súdna rozluka

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Na dohodu o voľbe rozhodného práva sa nevzťahujú žiadne ďalšie požiadavky okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinachorvátčinataliančinalotyštinalitovčinamaltčinaholandčinapoľštinaportugalčinarumunčinaslovinčinafínčinašvédčina.

Najneskôr kedy si manželia môžu zvoliť rozhodné právo, je v prípravnej fáze súdneho procesu, a to v lehote stanovenej súdom.

Posledná aktualizácia: 03/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.