Razveza in ločitev

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Avstrijska zakonodaja ne določa dodatnih formalnih zahtev za dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu z odstavki 2–4 člena 7 Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po avstrijski zakonodaji (§ 11(3) IPRG) lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010 tudi med postopkom pred sodiščem, če to izbiro izrecno izrazita.

Zadnja posodobitev: 16/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.