Razveza in ločitev

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

V skladu s členom 641(2) in (3) Družinskega zakona lahko zakonca skleneta sporazum o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in ki ustreza Uredbi Sveta (EU) št. 1259/2010, osebno v notarsko overjeni obliki, lahko pa se zabeleži, da vstop v tak sodni postopek nadomešča notarsko overjeno obliko.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V skladu s členom 641(4) Družinskega zakona lahko zakonca navedeni sporazum skleneta in spremenita kadar koli do trenutka, ko notar ugodi zahtevku za razvezo zakonske zveze, v sodnem postopku pa do zaključka predhodnega postopka ali izteka roka za vložitev zahtevkov v pisnem postopku.

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.