Razveza in ločitev

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Uredba nalaga tri formalne pogoje za veljavnost dogovora o izbiri prava: dogovor mora biti v pisni obliki, z datumom in podpisom obeh strank.

Poleg tega Uredba državam članicam omogoča, da določijo dodatna formalna pravila in določa, kako je treba ta pravila izvajati glede na položaj zakoncev.

V francoskem pravu ni nobene določbe, ki bi urejala formalne pogoje, zahtevane za veljavnost dogovora o izbiri prava na področju razveze ali prenehanja življenjske skupnosti. Francija zato ni poslala obvestila iz člena 17(1)(a).

Zato se lahko zakonca, če to želita, za nasvet obrneta na strokovnjaka, za katerega menita, da jima bo najbolje svetoval.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Dogovor, s katerim zakonca izbereta pravo, ki se uporabi za njuno razvezo ali prenehanje življenjske skupnosti, se sme skleniti in spremeniti kadar koli, najpozneje pa ob začetku postopka pred sodiščem.

Zakonca lahko pravo, ki naj ga uporabi sodišče, izbereta tudi med postopkom, če to dopušča pravo sodišča, pred katerim poteka postopek (člen 5(2) in (3)).

V francoskem pravu ta možnost ni izrecno določena. Iz tega razloga Francija ni poslala obvestila iz člena 17(1)(b).

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.