Razveza in ločitev

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Za sporazume o izbiri prava, ki se uporablja, se ne uporabljajo nobene dodatne formalne zahteve razen tistih iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Zakonca lahko pravo, ki se uporablja, izbereta najpozneje na pripravljalnem naroku v roku, ki ga določi sodišče.

Zadnja posodobitev: 03/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.