Razveza in ločitev

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Latvijsko pravo ne določa dodatnih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, razen tistih iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Latvijsko pravo ne določa možnosti izbire prava, ki se uporabi, pred sodiščem med postopkom.

Zadnja posodobitev: 25/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.