Razveza in ločitev

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Litovsko nacionalno pravo ne določa dodatnih formalnih zahtev za dogovore o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Litovsko nacionalno pravo ne določa možnosti, da se pravo, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti, med postopkom določi pred sodiščem.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.