Razveza in ločitev

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

V Luksemburgu trenutno niso določeni nobeni dodatni formalni pogoji.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V Luksemburgu prava, ki naj ga uporabi sodišče, ni mogoče izbrati med postopkom.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.