Razveza in ločitev

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Ni ničesar za sporočiti.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Ni ničesar za sporočiti.

Zadnja posodobitev: 13/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.