Razveza in ločitev

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Španska zakonodaja določa dodatne formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010: dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, je treba skleniti v obliki javne listine (pred notarjem) ali v obliki documento auténtico (dokument z nedvoumnim datumom in podpisom strank, tudi če ni v obliki notarske listine).

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po španski zakonodaji zakonca prava, ki naj ga uporabi sodišče, ne moreta izbrati med postopkom.

Zadnja posodobitev: 11/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.