Mediace

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

V Chorvatské republice jsou orgány příslušnými k přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2:

– ve věcech spadajících do pravomoci obchodních soudů:

Obchodní soud (Trgovački sud) v Záhřebu

Amruševa 2/2 (vchod z ulice Petrinjska 8)

10 000 Záhřeb

telefon: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Internetové stránky: https://sudovi.hr/hr/tszg

– v ostatních věcech:

Župní soud (Županijski sud) v Záhřebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10 000 Záhřeb

telefon: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e-mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Internetové stránky: https://sudovi.hr/hr/zszg

Poslední aktualizace: 15/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.