Mediace

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušné k přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2 jsou tyto soudy nebo jiné orgány:

I Soudy:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Dohoda o řešení sporu uzavřená mezi stranami může být na jejich žádost vypracována ve formě notářského zápisu, který je v Nizozemsku vykonatelný podle čl. 430 odst. 1 občanského soudního řádu.

Seznam adres všech notářských kanceláří v Nizozemsku je k dispozici na: Vyhledání notáře

Poslední aktualizace: 16/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.