Mediation

Nationale oplysninger vedrørende direktiv 2008/52/EF

Generelle oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område skal lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalanceret forhold mellem mægling og retssag.

De kompetente myndigheder er i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, de myndigheder, der er kompetente til at modtage anmodninger om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt.

Direktivet finder anvendelse på alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan direktivet anvendes.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Mægling


*skal udfyldes
Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.