Mediation

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De instanser, der har bemyndigelse til at håndhæve en mæglingsaftale, er: fredsdommerne, politiretten, retten i første instans, sø- og handelsretten, arbejdsretten, appelretten og i hastesager domstolens formand.

Den eneste anden myndighed, der om nødvendigt kan håndhæve en mæglingsaftale, er en notar i henhold til artikel 19, §1, i lov af 16. marts 1803 om notarerhvervet.

Sidste opdatering: 28/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.