Mediation

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I Republikken Kroatien er de myndigheder, der har kompetence til at modtage en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2:

— i sager, der henhører under handelsretternes materielle kompetence:

Handelsretten i Zagreb —Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/2 (indgang fra Petrinjska ulica 8)

10 000 Zagreb

Tlf.: + 385 1 4879 222

Fax: +385 1 4920 871

E-mail: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Websted: https://sudovi.hr/hr/tszg

— i sager, der henhører under distriktsretternes materielle kompetence:

Distriktsretten i Zagreb — Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10 000 Zagreb

Tlf.: +385 1 4801 111

Fax: +385 1 4920 260

E-mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Websted: https://sudovi.hr/hr/zszg

Sidste opdatering: 15/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.