Mediation

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I Republikken Kroatien er de myndigheder, der har kompetence til at modtage en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2:

— i sager, der henhører under handelsretternes materielle kompetence:

Handelsretten i Zagreb —Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/2 (indgang fra Petrinjska ulica 8)

10 000 Zagreb

Tlf.: + 385 1 4879 222

Fax: +385 1 4920 871

E-mail: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Websted: https://sudovi.hr/hr/tszg

— i sager, der henhører under distriktsretternes materielle kompetence:

Distriktsretten i Zagreb — Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10 000 Zagreb

Tlf.: +385 1 4801 111

Fax: +385 1 4920 260

E-mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Websted: https://sudovi.hr/hr/zszg

Sidste opdatering: 15/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.