Mediation

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De domstole, der har kompetence til at fuldbyrde aftaler indgået efter mægling, er de domstole, som har materiel kompetence til at pådømme tvisten.

Notarer kan i deres egenskab af mæglere fuldbyrde aftaler indgået efter mægling, når de er i besiddelse af den indgåede aftale og har påført denne fuldbyrdelsespåtegning.

Sidste opdatering: 24/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.