Mediation

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1 og 2, er dommerkontoret i den region, hvor mæglingen fandt sted.

Sidste opdatering: 02/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.