Mediation

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

1. Når en domstol, ved hvilken der anlægges sag, opfordrer parterne til at anvende mægling, og mæglingen resulterer i en aftale, har domstolen kompetence til at modtage anmodningen om eksigibilitet af aftalen.

2. I alle andre tilfælde er præsidenten for landsretten den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger om eksigibilitet.

Sidste opdatering: 17/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.