Mediation

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 6, stk. 3, i den litauiske lov om forligsmægling i civile retssager af 15. juli 2008, at når en tvist forliges ved mægling, og den ikke samtidig verserer for en domstol, kan forliget på begge parters anmodning fremlægges for retten til godkendelse inden for rammerne af den summariske procedure, der er fastlagt i kapitel XXXIX i Litauens civile retsplejelov. Anmodningen om godkendelse indgives til distriktsretten på det sted, hvor en af parterne, efter eget valg, bor eller har forretningssted.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.