Mediation

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I henhold til artikel 14, stk. 2, i loven om mægling på det civil- og handelsretlige område (Republikken Sloveniens statstidende nr. 56/2008 af 6. juni 2008) kan parterne aftale, at tvistbilæggelsesaftalen har form af et umiddelbart eksigibelt notardokument, et retsforlig eller en voldgiftsafgørelse på grundlag af et forlig.

1. Udarbejdelse af et umiddelbart eksigibelt notardokument:

Notarer er ansvarlige for at udarbejde det umiddelbart eksigible notardokument (artikel 2 og 3 i notarloven, Republikken Sloveniens statstidende nr. 2/2007 – 3. officielle konsoliderede udgave, med senere ændringer i Republikken Sloveniens statstidende nr. 33/2007 og nr. 45/2008).

Ajourførte oplysninger om notarer kan fås hos det slovenske notarkammer ("Notarska zbornica Slovenije").

Sidste opdatering: 30/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.