Διαμεσολάβηση

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Στη Δημοκρατία της Κροατίας οι αρμόδιες αρχές για να λαμβάνουν αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας είναι:

- στις υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των εμποροδικείων:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

τηλ: + 385 1 4897 222

φαξ: +385 1 4920 871

e-mail: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- στις άλλες υποθέσεις:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

τηλ: +385 1 4801 111

φαξ: +385 1 4920 260

e.mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.