Διαμεσολάβηση

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Στη Δημοκρατία της Κροατίας οι αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας είναι:

- στις υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των εμποροδικείων:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/2 (ulaz iz Petrinjske ulice 8)

10000 Zagreb

τηλ.: + 385 1 4897 222

φαξ: +385 1 4920 871

ηλ. ταχυδρομείο: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

ιστότοπος: https://sudovi.hr/hr/tszg

- στις άλλες υποθέσεις:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

τηλ.: +385 1 4801 111

φαξ: +385 1 4920 260

ηλ. ταχυδρομείο: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

ιστότοπος: https://sudovi.hr/hr/zszg

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.