Sovittelu

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Sovittelu


*pakollinen kenttä

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta panna tarvittaessa täytäntöön sovittelulla aikaansaatu sopimus, ovat rauhantuomari, summaarisen menettelyn tuomari (politierechter), alioikeus, kauppatuomioistuin, alempi työtuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin, ylempi työtuomioistuin ja nopeutetussa menettelyssä tuomioistuimen presidentti.

Ainoa ”muu toimivaltainen viranomainen”, joka tarvittaessa voi panna sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöön, on notaari, notaarin ammatin harjoittamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1803 annetun lain 19 §:n 1 momentin nojalla.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.