Sovittelu

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Viranomaisia, joilla on direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimivalta vastaanottaa hakemuksia, ovat piirituomioistuimet (rayonen sad).

Sovittelua koskevan lain (Zakon za mediatsiata) 18 §:n (joka koskee sopimuksen vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi) 1 momentin mukaisesti riita-asian sovittelussa aikaansaatu sopimus vastaa tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja sille on saatava piirituomioistuimen hyväksyntä.

Sovittelua koskevan lain 18 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin hyväksyy sopimuksen sen jälkeen kun osapuolet ovat ensin vahvistaneet sen, edellyttäen, että sopimus ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen.

Päivitetty viimeksi: 26/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.